Kamis, 16 Oktober 2008

Kidung Maria (Manificat)

Kidung Maria. (PS 18) – Luk 1 :46-55

Aku mengagungkan Tuhan,
Hatiku bersukaria karena Allah, penyelamatku.
Sebab Ia memperhatikan daku,
Hamba-Nya yang hina ini.
Mulai sakrang aku disebut yang berbahagia,
Oleh sekalian bangsa.
Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Mahakuasa;
Kuduslah nana-Nya.
Kasih saying-Nya turun-temurun,
Kepada orang yang takwa.
Perkasalah perbuatan tangan-Nya.
Dicerai-beraikan-Nya orang yang angkuh hatinya.
Orang yang berkuasa diturunkan-Nya dengan kebaikan;
Orang kaya diusirnya pergi dengan tanggan kosong.
Menurut janji-Nya kepada leluhur kita,
Allah telah menolong Israel, hamba-Nya.
Demi kasih saying-Nya kepada Abraham serta keturunannya.
Untuk selama-lamanya.
Kemuliaan…..

Tidak ada komentar: